η μαϊμού-la scimmia

Come si dice "la scimmia" in greco?

La traduzione di η μαϊμού in italiano è la scimmia. Qual è l'articolo determinativo di μαϊμού in greco?

La traduzione
η μαϊμού
i maïmoú
  • το ζώο
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας
  • η αλεπού

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android