το άλογο-il cavallo

Come si dice "il cavallo" in greco?

La traduzione di το άλογο in italiano è il cavallo. Come si traduce il cavallo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di άλογο in greco?

"il cavallo" in greco
το άλογο
to álogo
  • το ζώο
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας
  • η αλεπού

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android