ο σκύλος-il cane

Come si dice "il cane" in greco?

La traduzione di ο σκύλος in italiano è il cane. Come si traduce il cane in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σκύλος in greco?

"il cane" in greco
ο σκύλος
o skýlos
  • το ζώο
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας
  • η αλεπού

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android