ο άνθρακας-il carbonio

Come si dice "il carbonio" in greco?

La traduzione di ο άνθρακας in italiano è il carbonio. Come si traduce il carbonio in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di άνθρακας in greco?

"il carbonio" in greco
ο άνθρακας
o ánthrakas
  • ο σίδηρος
  • το μέταλλο
  • το κάρβουνο
  • πλαστικό
  • το δέρμα
  • το υλικό
  • το βαμβάκι
  • ο κρύσταλλος
  • το μετάξι
  • το μαλλί (ζώου)

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android