το μέταλλο-il metallo

Come si dice "il metallo" in greco?

La traduzione di το μέταλλο in italiano è il metallo. Come si traduce il metallo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μέταλλο in greco?

"il metallo" in greco
το μέταλλο
to métallo
  • ο χρυσός
  • το ασήμι
  • ο σίδηρος
  • πλαστικό
  • το ατσάλι
  • το δέρμα
  • το κάρβουνο
  • το υλικό
  • το βαμβάκι
  • το αλουμίνιο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android