πλαστικό-la plastica

Come si dice "la plastica" in greco?

La traduzione di πλαστικό in italiano è la plastica. Come si traduce la plastica in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"la plastica" in greco
πλαστικό
plastikó
  • ο χρυσός
  • το ασήμι
  • ο σίδηρος
  • το μέταλλο
  • το ατσάλι
  • το δέρμα
  • το κάρβουνο
  • το υλικό
  • το βαμβάκι
  • το αλουμίνιο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android