ο σίδηρος-il ferro

Come si dice "il ferro" in greco?

La traduzione di ο σίδηρος in italiano è il ferro. Come si traduce il ferro in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σίδηρος in greco?

"il ferro" in greco
ο σίδηρος
o sídiros
  • ο χρυσός
  • το ασήμι
  • πλαστικό
  • το μέταλλο
  • το ατσάλι
  • το δέρμα
  • το κάρβουνο
  • το υλικό
  • το βαμβάκι
  • το αλουμίνιο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android