η χήνα-l'oca

Come si dice "l'oca" in greco?

La traduzione di η χήνα in italiano è l'oca. Qual è l'articolo determinativo di χήνα in greco?

La traduzione
η χήνα
i chína
  • το ζώο
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android