η άσφαλτος-l'asfalto

Come si dice "l'asfalto" in greco?

La traduzione di η άσφαλτος in italiano è l'asfalto. Come si traduce l'asfalto in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di άσφαλτος in greco?

"l'asfalto" in greco
η άσφαλτος
i ásfaltos
  • ο χρυσός
  • το ασήμι
  • ο σίδηρος
  • πλαστικό
  • το μέταλλο
  • το ατσάλι
  • το δέρμα
  • το κάρβουνο
  • το υλικό
  • το βαμβάκι

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android