τα δεδομένα-data

How to say "data" in Greek?

What is the Greek word for data? Learn the Greek translation for "data" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does τα δεδομένα mean? Meaning of τα δεδομένα is data in English. What is the article of δεδομένα?

Greek Translation for "data"
τα δεδομένα
ta dedoména
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App