η τεχνητή νοημοσύνη-artificial intelligence

How to say "artificial intelligence" in Greek?

What is the Greek word for artificial intelligence? Learn the Greek translation for "artificial intelligence" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η τεχνητή νοημοσύνη mean? Meaning of η τεχνητή νοημοσύνη is artificial intelligence in English. What is the article of τεχνητή νοημοσύνη?

Greek Translation for "artificial intelligence"
η τεχνητή νοημοσύνη
i technití noimosýni
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • η μηχανή αναζήτησης
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App