η μηχανή αναζήτησης-search engine

How to say "search engine" in Greek?

What is the Greek word for search engine? Learn the Greek translation for "search engine" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η μηχανή αναζήτησης mean? Meaning of η μηχανή αναζήτησης is search engine in English. What is the article of μηχανή αναζήτησης?

Greek Translation for "search engine"
η μηχανή αναζήτησης
i michaní anazítisis
  • το δίκτυο
  • η βιντεοταινία
  • η ιστοσελίδα
  • το διαδίκτυο
  • το τηλέφωνο
  • η τεχνολογία
  • η κάμερα
  • ο υπολογιστής
  • το κινητό τηλέφωνο
  • η εφαρμογή

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App