το ζώο-живо́тное

Как сказать "живо́тное" на греческом?

"το ζώο" перевод с греческого на русский. Какого рода ζώο (артикль)? как произносится "το ζώο" на греческом? Греческие слова в русском языке

Перевод
το ζώο
to zóo
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας
  • η αλεπού

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App