η μαϊμού-обезья́на

Как сказать "обезья́на" на греческом?

"η μαϊμού" перевод с греческого на русский. Какого рода μαϊμού (артикль)? как произносится "η μαϊμού" на греческом? Греческие слова в русском языке

Перевод
η μαϊμού
i maïmoú
  • το ζώο
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας
  • η αλεπού

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App