ο σκύλος-соба́ка

Как сказать "соба́ка" на греческом?

"ο σκύλος" перевод с греческого на русский. Какого рода σκύλος (артикль)? как произносится "ο σκύλος" на греческом? Греческие слова в русском языке

Перевод
ο σκύλος
o skýlos
  • το ζώο
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας
  • η αλεπού

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App