ο Σεπτέμβριος-settembre

Come si dice "settembre" in greco?

La traduzione di ο Σεπτέμβριος in italiano è settembre. Come si traduce settembre in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Σεπτέμβριος in greco?

"settembre" in greco
ο Σεπτέμβριος
o septémvrios
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Τετάρτη
  • η Πέμπτη
  • η Παρασκευή
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Μάρτιος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android