ο Μάρτιος-marzo

Come si dice "marzo" in greco?

La traduzione di ο Μάρτιος in italiano è marzo. Come si traduce marzo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Μάρτιος in greco?

"marzo" in greco
ο Μάρτιος
o mártios
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Τετάρτη
  • η Πέμπτη
  • η Παρασκευή
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Απρίλιος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android