η Τετάρτη-il mercoledì

Come si dice "il mercoledì" in greco?

La traduzione di η Τετάρτη in italiano è il mercoledì. Come si traduce il mercoledì in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Τετάρτη in greco?

"il mercoledì" in greco
η Τετάρτη
i tetárti
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Πέμπτη
  • η Παρασκευή
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Μάρτιος
  • ο Απρίλιος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android