ο ιερέας-il sacerdote

Come si dice "il sacerdote" in greco?

La traduzione di ο ιερέας in italiano è il sacerdote. Come si traduce il sacerdote in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ιερέας in greco?

"il sacerdote" in greco
ο ιερέας
o ieréas
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android