ο Μουσουλμάνος-il musulmano

Come si dice "il musulmano" in greco?

La traduzione di ο Μουσουλμάνος in italiano è il musulmano. Come si traduce il musulmano in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di Μουσουλμάνος in greco?

"il musulmano" in greco
ο Μουσουλμάνος
o mousoulmános
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία
  • ο ουρανός

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android