ο πάπας-il papa

Come si dice "il papa" in greco?

La traduzione di ο πάπας in italiano è il papa. Qual è l'articolo determinativo di πάπας in greco?

La traduzione
ο πάπας
o pápas
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • η μυθολογία
  • ο ουρανός

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android