η ζώνη ώρας-il fuso orario

Come si dice "il fuso orario" in greco?

La traduzione di η ζώνη ώρας in italiano è il fuso orario. Qual è l'articolo determinativo di ζώνη ώρας in greco?

La traduzione
η ζώνη ώρας
i zóni óras
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Τετάρτη
  • η Πέμπτη
  • η Παρασκευή
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Μάρτιος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android