η ανατολή του ήλιου-l'alba

Come si dice "l'alba" in greco?

La traduzione di η ανατολή του ήλιου in italiano è l'alba. Qual è l'articolo determinativo di ανατολή του ήλιου in greco?

La traduzione
η ανατολή του ήλιου
i anatolí tou íliou
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Τετάρτη
  • η Πέμπτη
  • η Παρασκευή
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Μάρτιος

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android