ο ωκεανός-ocean

How to say "ocean" in Greek?

Meaning of ο ωκεανός is ocean in English. What is the article of ωκεανός?

Greek Translation
ο ωκεανός
o okeanós
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • η σπηλιά
  • η ήπειρος
  • η Ασία
  • η Αφρική

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App