η ήπειρος-continent

How to say "continent" in Greek?

Meaning of η ήπειρος is continent in English. What is the article of ήπειρος?

Greek Translation
η ήπειρος
i ípeiros
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • ο ωκεανός
  • η σπηλιά
  • η Ασία
  • η Αφρική

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App