η σπηλιά-cave

How to say "cave" in Greek?

Meaning of η σπηλιά is cave in English. What is the article of σπηλιά?

Greek Translation
η σπηλιά
i spiliá
  • το βουνό
  • το ποτάμι
  • η λίμνη
  • το νησί
  • το δάσος
  • η θάλασσα
  • ο ωκεανός
  • η ήπειρος
  • η Ασία
  • η Αφρική

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App