Vetenskap

Kinesiska Ord för "Vetenskap"

40 ord
科学
kēxué
Vänd
科学
科学
kēxué
vetenskap
Höger pil
1 / 40
 • 科学
  kēxué
  vetenskap
 • 化学
  huàxué
  kemi
 • 物理学
  wùlǐ xué
  fysik
 • 生物学
  shēngwù xué
  biologi
 • 实验室
  shíyàn shì
  laboratorium
 • 科学家
  kēxuéjiā
  vetenskapsman
 • 望远镜
  wàngyuǎnjìng
  teleskop
 • 细胞
  xìbāo
  cell
 • 重力
  zhònglì
  gravitation
 • 遗传学
  yíchuán xué
  genetik
 • 基因
  jīyīn
  gen
 • 辐射
  fúshè
  strålning
 • 磁铁
  cítiě
  magnet
 • 液体
  yètǐ
  vätska
 • 气体
  qìtǐ
  gas
 • 蛋白质
  dànbáizhí
  protein
 • 化石
  huàshí
  fossil
 • 突变
  túbiàn
  mutation
 • 分子
  fēnzǐ
  molekyl
 • 组织
  zǔzhī
  vävnad
 • 栖息地
  qīxī dì
  livsmiljö
 • 分类
  fēnlèi
  klassificering
 • 反应
  fǎnyìng
  reaktion
 • 发现
  fāxiàn
  upptäckt
 • 放射性
  fàngshèxìng
  radioaktivitet
 • 粒子
  lìzǐ
  partikel
 • 物质
  wùzhí
  ämne
 • 假设
  jiǎshè
  hypotes
 • 研究员
  yánjiùyuán
  forskare
 • 反射
  fǎnshè
  spegling
 • 地质学
  dìzhí xué
  geologi
 • 能量
  néngliàng
  energi
 • 单元
  dānyuán
  enhet
 • 理论
  lǐlùn
  teori
 • 解剖学
  jiěpōu xué
  anatomi
 • 生物
  shēngwù
  organism
 • guāng
  ljus
 • 研究
  yánjiū
  forskning
 • 显微镜
  xiǎnwéijìng
  mikroskop
 • 宇宙
  yǔzhòu
  universum

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen