Religion och övertygelser

Kinesiska Ord för "Religion och övertygelser"

37 ord
shén
Vänd
神
shén
Gud
Höger pil
1 / 37
 • shén
  Gud
 • 宗教
  zōngjiào
  religion
 • 基督教徒
  jīdū jiàotú
  kristen
 • 穆斯林
  mùsīlín
  muslim
 • 佛教徒
  fójiào tú
  buddhist
 • 清真寺
  qīngzhēnsì
  moské
 • 教堂
  jiàotáng
  kyrka
 • 大教堂
  dà jiàotáng
  katedral
 • 教皇
  jiàohuáng
  påve
 • 神话
  shénhuà
  mytologi
 • 天堂
  tiāntáng
  himmel
 • 地狱
  dìyù
  helvete
 • 天使
  tiānshǐ
  ängel
 • 魔鬼
  móguǐ
  djävul
 • 圣人
  shèngrén
  helgon
 • 圣诞
  shèngdàn
  jul
 • 和尚
  héshàng
  munk
 • 修女
  xiūnǚ
  nunna
 • 牧师
  mùshī
  präst
 • 主教
  zhǔjiào
  biskop
 • 传教士
  chuánjiào shì
  predikant
 • 女神
  nǚshén
  gudinna
 • 恶魔
  èmó
  demon
 • 感恩节
  gǎn'ēn jié
  tacksägelsedagen
 • 复活节
  fùhuó jié
  påsk
 • 圣经
  shèngjīng
  Bibel
 • 信仰
  xìnyǎng
  övertygelse
 • 仪式
  yíshì
  ritual
 • 迷信
  míxìn
  vidskepelse
 • zuì
  synd
 • 邪恶
  xié'è
  ond
 • 祈祷
  qídǎo
  bön
 • zhōng
  klocka
 • 奇迹
  qíjī
  mirakel
 • 诅咒
  zǔzhòu
  förbannelse
 • 天堂
  tiāntáng
  paradis
 • 死亡
  sǐwáng
  död

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen