Politik

Kinesiska Ord för "Politik"

40 ord
独裁者
dúcái zhě
Vänd
独裁者-diktator svg
独裁者
dúcái zhě
diktator
Höger pil
1 / 40
 • 独裁者
  dúcái zhě
  diktator
 • 选择
  xuǎnzé
  val
 • 议会
  yìhuì
  parlament
 • 演讲
  yǎnjiǎng
  tal
 • 抗议
  kàngyì
  protest
 • 候选人
  hòuxuǎn rén
  kanditat
 • 冲突
  chōngtú
  konflikt
 • 辩论
  biànlùn
  debatt
 • 民主
  mínzhǔ
  demokrati
 • 运动
  yùndòng
  rörelse
 • 选民
  xuǎnmín
  väljare
 • 市长
  shì zhǎng
  borgmästare
 • 政治
  zhèngzhì
  politik
 • 委员会
  wěiyuánhuì
  kommitté
 • 资本主义
  zīběn zhǔyì
  kapitalism
 • 危机
  wéijī
  kris
 • 盟友
  méngyǒu
  allierad
 • 部长
  bùzhǎng
  minister
 • 州长
  zhōuzhǎng
  guvernör
 • 主席
  zhǔxí
  president
 • 参议员
  cān yìyuán
  senator
 • 政府
  zhèngfǔ
  regering
 • 共产主义
  gòngchǎn zhǔyì
  kommunism
 • 社会主义
  shèhuì zhǔyì
  socialism
 • 少数民族
  shǎoshù mínzú
  minoritet
 • 多数
  duōshù
  majoritet
 • 骚乱
  sāoluàn
  upplopp
 • 政变
  zhèngbiàn
  kupp
 • 革命
  gémìng
  revolution
 • 共和国
  gònghéguó
  republik
 • 国王
  guówáng
  kung
 • 女王
  nǚwáng
  drottning
 • 宫殿
  gōngdiàn
  palats
 • 自由
  zìyóu
  frihet
 • 警察
  jǐngchá
  polis
 • 军队
  jūnduì
  armé
 • 王国
  wángguó
  imperium
 • 宪法
  xiànfǎ
  grundlag
 • 法律
  fǎlǜ
  lag
 • 女权主义
  nǚquán zhǔyì
  feminism

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen