Matematik och geometri

Kinesiska Ord för "Matematik och geometri"

26 ord
jiǎo
Vänd
角
jiǎo
vinkel
Höger pil
1 / 26
 • jiǎo
  vinkel
 • quān
  cirkel
 • 方形
  fāngxíng
  fyrkant
 • 长方形
  chángfāngxíng
  rektangel
 • 线
  xiàn
  linje
 • 半径
  bànjìng
  radie
 • 直径
  zhíjìng
  diameter
 • 体积
  tǐjī
  volym
 • 五角形
  wǔjiǎoxíng
  femhörning
 • 球体
  qiútǐ
  sfär
 • 锥体
  zhuī tǐ
  kon
 • 圆柱体
  yuánzhù tǐ
  cylinder
 • 三角形
  sānjiǎoxíng
  triangel
 • 几何学
  jǐhé xué
  geometri
 • 四分之一
  sì fēn zhī yī
  fjärdedel
 • 曲线
  qūxiàn
  kurva
 • 平均
  píngjūn
  genomsnitt
 • 百分比
  bǎifēnbǐ
  procent
 • 立方体
  lìfāngtǐ
  kub
 • 多边形
  duōbiānxíng
  månghörning
 • 加号
  jiā hào
  plustecken
 • 平方根
  píngfānggēn
  kvadratrot
 • 形状
  xíngzhuàng
  form
 • 椭圆
  tuǒyuán
  ellips
 • 总和
  zǒnghé
  summa
 • 金字塔
  jīnzìtǎ
  pyramid

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen