Lag och brottslighet

Kinesiska Ord för "Lag och brottslighet"

43 ord
法庭
fǎtíng
Vänd
法庭-domstol svg
法庭
fǎtíng
domstol
Höger pil
1 / 43
 • 法庭
  fǎtíng
  domstol
 • 法律
  fǎlǜ
  lag
 • 犯罪
  fànzuì
  brott
 • 囚犯
  qiúfàn
  fånge
 • 小偷
  xiǎotōu
  tjuv
 • 指纹
  zhǐwén
  fingeravtryck
 • 诉讼
  sùsòng
  rättegång
 • 罪犯
  zuìfàn
  brottsling
 • 审讯
  shěnxùn
  rättegång
 • 手铐
  shǒukào
  handbojor
 • 律师
  lǜshī
  advokat
 • 法官
  fǎguān
  domare
 • 正义
  zhèngyì
  rättvisa
 • 受害者
  shòuhài zhě
  offer
 • 目击者
  mùjí zhě
  vittne
 • 暴力
  bàolì
  våld
 • 嫌犯
  xiánfàn
  misstänkt
 • 反对意见
  fǎnduì yìjiàn
  invändning
 • 人质
  rénzhì
  gisslan
 • 种族主义
  zhǒngzú zhǔyì
  rasism
 • 滥用
  lànyòng
  missbruk
 • 诈骗
  zhàpiàn
  bedrägeri
 • 谋杀
  móushā
  mord
 • 投诉
  tóusù
  klagomål
 • 惩罚
  chéngfá
  bestraffning
 • 宪法
  xiànfǎ
  grundlag
 • 天真
  tiānzhēn
  oskuld
 • 版权
  bǎnquán
  upphovsrätt
 • 警察
  jǐngchá
  polis
 • 证据
  zhèngjù
  bevis
 • 恐怖主义
  kǒngbù zhǔyì
  terrorism
 • 侮辱
  wǔrǔ
  förolämpning
 • 暴徒
  bàotú
  folkmassa
 • 判决
  pànjué
  dom
 • 陪审团
  péishěn tuán
  jury
 • 凶手
  xiōngshǒu
  mördare
 • 刺客
  cìkè
  lönnmördare
 • 恐怖分子
  kǒngbù fèn zi
  terrorist
 • 人权
  rénquán
  mänskliga rättigheter
 • 声明
  shēngmíng
  uttalande
 • 巡逻队
  xúnluó duì
  patrull
 • 操作
  cāozuò
  operation
 • 间谍
  jiàndié
  spion

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen