Prawo i przestępstwo

"Prawo i przestępstwo" słówka po rosyjsku

42 słowa
Жюри́
Odwróć
Жюри́-Jury svg
Жюри́
Jury
Strzałka w prawo
1 / 42
 • Жюри́
  Jury
 • суд
  sąd
 • преступле́ние
  przestępstwo
 • нару́чники
  kajdanki
 • уби́йца
  morderca / morderczyni
 • заключённый
  Więzień
 • Вор
  złodziej / złodziejka
 • отпеча́ток па́льца
  odcisk palca
 • Пригово́р
  Werdykt
 • иск
  proces sądowy
 • Престу́пник
  Przestępca
 • зако́н
  prawo
 • правосу́дие
  sprawiedliwość
 • же́ртва
  ofiara
 • свиде́тель
  świadek
 • наси́лие
  Przemoc
 • Толпа́
  Tłum
 • Подозрева́емый
  Podejrzany
 • возраже́ние
  Sprzeciw
 • Зало́жник
  zakładnik / zakładniczka
 • раси́зм
  rasizm
 • Злоупотребле́ние
  Nadużycie
 • моше́нничество
  oszustwo
 • уби́йство
  morderstwo
 • жа́лоба
  Skarga
 • наказа́ние
  Kara
 • конститу́ция
  konstytucja
 • Неви́нность
  Niewinność
 • А́вторское пра́во
  Prawa autorskie
 • поли́ция
  policja
 • свиде́тельство
  dowód
 • террори́зм
  terroryzm
 • Оскорбле́ние
  Zniewaga
 • Террори́ст
  Terrorysta
 • права́ челове́ка
  prawa człowieka
 • заявле́ние
  Oświadczenie
 • Патру́ль
  Patrol
 • опера́ция
  Operacja
 • Шпио́н
  szpieg
 • полице́йский
  policjant / policjantka
 • адвока́т
  prawnik / prawniczka
 • Судья́
  Sędzia

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!