Zawody

"Zawody" słówka po rosyjsku

90 słowa
учи́тель
Odwróć
учи́тель-nauczyciel / nauczycielka svg
учи́тель
nauczyciel / nauczycielka
Strzałka w prawo
1 / 90
 • учи́тель
  nauczyciel / nauczycielka
 • пило́т
  pilot
 • Судья́
  Sędzia
 • Продаве́ц
  sprzedawca / sprzedawczyni
 • архите́ктор
  Architekt
 • полице́йский
  policjant / policjantka
 • Официа́нт
  kelner / kelnerka
 • Фото́граф
  Fotograf
 • инжене́р
  Inżynier
 • журнали́ст
  dziennikarz / dziennikarka
 • худо́жник
  artysta / artystka
 • Пе́карь
  Piekarz
 • Медсестра́
  pielęgniarka
 • адвока́т
  prawnik / prawniczka
 • солда́т
  żołnierz
 • бухга́лтер
  Księgowy
 • актёр
  Aktor
 • Актри́са
  Aktorka
 • Стомато́лог
  Dentysta
 • Пожа́рный
  Strażak
 • фе́рмер
  Rolnik
 • ме́неджер
  menedżer
 • садо́вник
  ogrodnik
 • парикма́хер
  fryzjer / fryzjerka
 • флори́ст
  florysta / florystka
 • эле́ктрик
  elektryk
 • экономи́ст
  ekonomista
 • Апте́карь
  farmaceuta / farmaceutka
 • строи́тель
  pracownik budowlany
 • мясни́к
  rzeźnik
 • домохозя́йка
  gospodyni domowa
 • киноопера́тор
  operator / operatorka kamery
 • ня́ня
  opiekunka do dziecka
 • сле́сарь
  ślusarz
 • библиоте́карь
  bibliotekarz / bibliotekarka
 • о́птик
  optyk
 • Спаса́тель
  ratownik / ratowniczka
 • Пло́тник
  Cieśla
 • Врач
  lekarz
 • певе́ц
  piosenkarz / piosenkarka
 • А́втор
  autor
 • моде́ль
  model / modelka
 • репортёр
  reporter / reporterka
 • Ветерина́р
  Weterynarz
 • Гинеко́лог
  Ginekolog
 • Перево́дчик
  Tłumacz
 • Космона́вт
  Astronauta
 • санте́хник
  Hydraulik
 • Почтальо́н
  Listonosz
 • Ба́рмен
  Barman
 • портно́й
  krawiec
 • музыка́нт
  muzyk
 • секрета́рь
  sekretarka
 • учёный
  Naukowiec
 • вкла́дчик
  inwestor
 • танцо́вщи́ца
  tancerka
 • Пасту́х
  Pasterz
 • гитари́ст
  gitarzysta
 • Те́хник
  Technik
 • компози́тор
  kompozytor / kompozytorka
 • консульта́нт
  Doradca
 • конду́ктор
  konduktor / konduktorka
 • Хиру́рг
  Chirurg
 • Повиту́ха
  Położna
 • Рыба́к
  Rybak
 • дире́ктор шко́лы
  dyrektor / dyrektorka szkoły
 • Ре́йнджер
  strażnik leśny / strażniczka leśna
 • портье́
  recepcjonista / recepcjonistka
 • Терапе́вт
  terapeuta / terapeutka
 • Посо́л
  Ambasador
 • поли́тик
  Polityk
 • Предпринима́тель
  Biznesmen
 • акроба́т
  akrobata
 • диза́йнер
  projektant / projektantka
 • каскадёр
  kaskader
 • тюре́мная охра́на
  strażnik / strażniczka więzienna
 • Шеф-по́вар
  Szef kuchni
 • Волше́бник
  Magik
 • Телохрани́тель
  Ochroniarz
 • Психиа́тр
  Psychiatra
 • мужско́й парикма́хер
  Fryzjer
 • разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
  programista
 • астроно́м
  astronom
 • Касси́р
  kasjer / kasjerka
 • шахтёр
  Górnik
 • поэ́т
  poeta / poetka
 • Дека́н
  Dziekan
 • стюарде́сса
  Stewardesa
 • профе́ссор
  profesor
 • анали́тик
  analityk

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!