Zdrowie i fitness

"Zdrowie i fitness" słówka po rosyjsku

83 słowa
аллерги́я
Odwróć
аллерги́я-alergia svg
аллерги́я
alergia
Strzałka w prawo
1 / 83
 • аллерги́я
  alergia
 • Головна́я боль
  ból głowy
 • диабе́т
  cukrzyca
 • Грипп
  Grypa
 • поно́с
  Biegunka
 • Сиро́п от ка́шля
  Syrop na kaszel
 • зубна́я боль
  ból zęba
 • табле́тка
  tabletka
 • Лека́рство
  Lek
 • инфа́ркт
  zawał serca
 • имму́нная систе́ма
  układ odpornościowy
 • депре́ссия
  Depresja
 • антибио́тик
  antybiotyk
 • болеутоля́ющее
  środek przeciwbólowy
 • растяже́ние свя́зок
  skręcenie
 • Жар
  Gorączka
 • Ка́шель
  Kaszel
 • Опера́ция
  Operacja
 • Дие́та
  Dieta
 • терапи́я
  Terapia
 • синдро́м
  zespół
 • бессо́нница
  Bezsenność
 • Ви́рус
  Wirus
 • бакте́рия
  bakteria
 • а́стма
  astma
 • со́лнечный ожо́г
  Oparzenie słoneczne
 • витами́н
  witamina
 • реце́пт
  recepta
 • боль в животе
  ból brzucha
 • Боле́знь
  Choroba
 • шприц
  strzykawka
 • адренали́н
  adrenalina
 • Со́лнечный уда́р
  Udar słoneczny
 • Лече́ние
  Lekarstwo
 • Диа́гноз
  Diagnoza
 • бре́кеты
  aparat na zęby
 • больно́е го́рло
  ból gardła
 • боль
  ból
 • пла́стырь
  plaster
 • метаболи́зм
  metabolizm
 • ожире́ние
  otyłość
 • гормо́н
  hormon
 • минера́л
  minerał
 • парано́йя
  paranoja
 • рак
  Rak
 • Аппети́т
  Apetyt
 • бере́менность
  Ciąża
 • галлюцина́ции
  halucynacja
 • ра́на
  rana
 • о́пухоль
  guz
 • Пацие́нт
  pacjent / pacjentka
 • або́рт
  aborcja
 • холестери́н
  cholesterol
 • туберкулёз
  gruźlica
 • Шрам
  blizna
 • реабилита́ция
  rehabilitacja
 • тра́вма
  uraz
 • кли́ника
  Klinika
 • медита́ция
  medytacja
 • Уста́лость
  Zmęczenie
 • стетоско́п
  stetoskop
 • косты́ль
  kula inwalidzka
 • Синя́к
  Siniak
 • симпто́м
  Objaw
 • пульс
  puls
 • Повя́зка
  opatrunek
 • бинт
  Bandaż
 • каранти́н
  kwarantanna
 • пе́рхоть
  łupież
 • Сердцебие́ние
  Bicie serca
 • дыха́ние
  oddech
 • си́ла
  siła
 • бегова́я доро́жка
  bieżnia
 • Боксёрская гру́ша
  Worek treningowy
 • Упражне́ние
  Ćwiczenie
 • аэробика
  aerobik
 • мы́шца
  mięsień
 • Суста́в
  staw
 • езда́ на велосипе́де
  kolarstwo
 • Восстановле́ние
  powrót do zdrowia
 • трениро́вка
  trening
 • Ультразву́к
  USG
 • Здоро́вье
  zdrowie

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!