podziw-admiration

How to say "admiration" in Polish?

Meaning of podziw is admiration in English.

Polish Translation
podziw
  • szczęśliwy
  • smutny
  • zmęczony
  • zły
  • nieśmiały
  • nieszczęśliwy
  • podekscytowany
  • miłość
  • strach
  • gniew

Download Tobo now!

Memorize most common Polish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App