szczęśliwy-happy

How to say "happy" in Polish?

Meaning of szczęśliwy is happy in English.

Polish Translation
szczęśliwy
  • smutny
  • zmęczony
  • zły
  • nieśmiały
  • nieszczęśliwy
  • podekscytowany
  • miłość
  • strach
  • gniew
  • nadzieja

Download Tobo now!

Memorize most common Polish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App