dwadzieścia osiem-twenty-eight

How to say "twenty-eight" in Polish?

Meaning of dwadzieścia osiem is twenty-eight in English.

Polish Translation
dwadzieścia osiem
  • zero
  • jeden
  • dwa
  • trzy
  • cztery
  • pięć
  • sześć
  • siedem
  • osiem
  • dziewięć

Download Tobo now!

Memorize most common Polish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App