Numbers

Numbers Word List in Polish

43 words
zero
Flip
zero-zero svg
zero
zero
Right arrow
1 / 43
 • zero
 • jeden
 • dwa
 • trzy
 • cztery
 • pięć
 • sześć
 • siedem
 • osiem
 • dziewięć
 • dziesięć
 • jedenaście
 • dwanaście
 • trzynaście
 • czternaście
 • piętnaście
 • szesnaście
 • siedemnaście
 • osiemnaście
 • dziewiętnaście
 • dwadzieścia
 • dwadzieścia jeden
 • dwadzieścia dwa
 • dwadzieścia trzy
 • dwadzieścia cztery
 • dwadzieścia pięć
 • dwadzieścia sześć
 • dwadzieścia siedem
 • dwadzieścia osiem
 • dwadzieścia dziewięć
 • trzydzieści
 • czterdzieści
 • pięćdziesiąt
 • sześćdziesiąt
 • siedemdziesiąt
 • osiemdziesiąt
 • dziewięćdziesiąt
 • sto
 • tysiąc
 • dziesięć tysięcy
 • sto tysięcy
 • milion
 • miliard

Check Out Other Word Lists in Polish

Download Tobo Polish now!

Memorize most common Polish words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App