טוּרְקִיז-turquoise

How to say "turquoise" in Hebrew?

Meaning of טוּרְקִיז is turquoise in English.

Hebrew Translation
טוּרְקִיז
turkiz
  • אָדֹם
  • יָרֹק
  • כָּחֹל
  • צָהֹב
  • שָׁחֹר
  • לָבָן
  • אָפֹר
  • חוּם
  • כָּתֹם
  • סָגֹל

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App