כָּתֹם-orange

How to say "orange" in Hebrew?

Meaning of כָּתֹם is orange in English.

Hebrew Translation
כָּתֹם
katom
  • אָדֹם
  • יָרֹק
  • כָּחֹל
  • צָהֹב
  • שָׁחֹר
  • לָבָן
  • אָפֹר
  • חוּם
  • סָגֹל
  • וָרֹד

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App