חַכָּה-fishing rod

How to say "fishing rod" in Hebrew?

Meaning of חַכָּה is fishing rod in English.

Hebrew Translation
חַכָּה
chaka
  • אֹהֶל
  • יַעַר
  • תִּיק גַּב
  • אֵשׁ
  • פָּנָס
  • מַפָּה
  • אֲגָם
  • הַר
  • מַצִּית
  • מַחֲנָאוּת

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App