אֹהֶל-tent

How to say "tent" in Hebrew?

Meaning of אֹהֶל is tent in English.

Hebrew Translation
אֹהֶל
ohel
  • יַעַר
  • תִּיק גַּב
  • אֵשׁ
  • פָּנָס
  • מַפָּה
  • אֲגָם
  • הַר
  • מַצִּית
  • מַחֲנָאוּת
  • שַׂק שִׁנָּה

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App