το ηλιακό σύστημα-Со́лнечная систе́ма

Как сказать "Со́лнечная систе́ма" на греческом?

"το ηλιακό σύστημα" перевод с греческого на русский. Какого рода ηλιακό σύστημα (артикль)? как произносится "το ηλιακό σύστημα" на греческом? Греческие слова в русском языке

Перевод
το ηλιακό σύστημα
to iliakó sýstima
  • η γη
  • ο ήλιος
  • το φεγγάρι
  • το αστέρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • το μετέωρο
  • ο δορυφόρος
  • ο γαλαξίας

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App