ο δορυφόρος-Спу́тник

Как сказать "Спу́тник" на греческом?

"ο δορυφόρος" перевод с греческого на русский. Какого рода δορυφόρος (артикль)? как произносится "ο δορυφόρος" на греческом? Греческие слова в русском языке

Перевод
ο δορυφόρος
o doryfóros
  • η γη
  • ο ήλιος
  • το φεγγάρι
  • το αστέρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • το μετέωρο
  • το ηλιακό σύστημα
  • ο γαλαξίας

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App