τα ανθρώπινα δικαιώματ�α-права́ челове́ка

Как сказать "права́ челове́ка" на греческом?

"τα ανθρώπινα δικαιώματα" перевод с греческого на русский. Что такое "τα ανθρώπινα δικαιώματα" по гречески? Какого рода ανθρώπινα δικαιώματα (артикль)? как произносится "τα ανθρώπινα δικαιώματα" на греческом? Греческие слова в русском языке

права́ челове́ка – перевод с русского на греческий
τα ανθρώπινα δικαιώματα
ta anthrópina dikaiómata
 • ο βασιλιάς
 • η βασίλισσα
 • η πριγκίπισσα
 • ο πρίγκιπας
 • η ιστορία
 • ο ιππότης
 • η αυτοκρατορία
 • ο αυτοκράτορας
 • ο πολιτισμός
 • το βασίλειο
 • το δικαστήριο
 • ο νόμος
 • το έγκλημα
 • ο φυλακισμένος
 • ο κλέφτης
 • το δακτυλικό αποτύπωμα
 • η αγωγή
 • ο εγκληματίας
 • η δίκη
 • ο αστυνομικός

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App