η πριγκίπισσα-принце́сса

Как сказать "принце́сса" на греческом?

"η πριγκίπισσα" перевод с греческого на русский. Что такое "η πριγκίπισσα" по гречески? Какого рода πριγκίπισσα (артикль)? как произносится "η πριγκίπισσα" на греческом? Греческие слова в русском языке

принце́сса – перевод с русского на греческий
η πριγκίπισσα
i prinkípissa
  • ο βασιλιάς
  • η βασίλισσα
  • ο πρίγκιπας
  • η ιστορία
  • ο ιππότης
  • η αυτοκρατορία
  • ο αυτοκράτορας
  • ο πολιτισμός
  • το βασίλειο
  • η εποχή των παγετώνων

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App