η εποχή των παγετώνων-леднико́вый пери́од

Как сказать "леднико́вый пери́од" на греческом?

"η εποχή των παγετώνων" перевод с греческого на русский. Что такое "η εποχή των παγετώνων" по гречески? Какого рода εποχή των παγετώνων (артикль)? как произносится "η εποχή των παγετώνων" на греческом? Греческие слова в русском языке

леднико́вый пери́од – перевод с русского на греческий
η εποχή των παγετώνων
i epochí ton pagetónon
  • ο βασιλιάς
  • η βασίλισσα
  • η πριγκίπισσα
  • ο πρίγκιπας
  • η ιστορία
  • ο ιππότης
  • η αυτοκρατορία
  • ο αυτοκράτορας
  • ο πολιτισμός
  • το βασίλειο

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App