ο δικτάτορας-дикта́тор

Как сказать "дикта́тор" на греческом?

"ο δικτάτορας" перевод с греческого на русский. Что такое "ο δικτάτορας" по гречески? Какого рода δικτάτορας (артикль)? как произносится "ο δικτάτορας" на греческом? Греческие слова в русском языке

дикта́тор – перевод с русского на греческий
ο δικτάτορας
o diktátoras
 • ο βασιλιάς
 • η βασίλισσα
 • η πριγκίπισσα
 • ο πρίγκιπας
 • η ιστορία
 • ο ιππότης
 • η αυτοκρατορία
 • ο αυτοκράτορας
 • ο πολιτισμός
 • το βασίλειο
 • η πολιτική
 • οι εκλογές
 • η κυβέρνηση
 • η δημοκρατία
 • ο πρόεδρος
 • ο υπουργός
 • ο δήμαρχος
 • η βουλή
 • η ομιλία
 • η διαμαρτυρία

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App