το θάρρος-il coraggio

Come si dice "il coraggio" in greco?

La traduzione di το θάρρος in italiano è il coraggio. Come si traduce il coraggio in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di θάρρος in greco?

"il coraggio" in greco
το θάρρος
to thárros
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η εμπιστοσύνη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android