συνεπαρμένος-eccitato

Come si dice "eccitato" in greco?

La traduzione di συνεπαρμένος in italiano è eccitato. Come si traduce eccitato in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"eccitato" in greco
συνεπαρμένος
syneparménos
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η εμπιστοσύνη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android